VIVISOL

Zuurstoftherapie

Medische zuurstof kan in 3 vormen geleverd worden, gasvormig, vloeibaar of door een concentrator.

Gasvormige zuurstof of "Acute zuurstoftherapie" wordt gebruikt als hoge debieten noodzakelijk zijn en bij occasioneel gebruik. Kleine lichtgewicht-flesjes maken korte verplaatsingen buitenhuis mogelijk.

 

Vloeibare zuurstof of "Langdurende zuurstoftherapie" biedt naast een grote opslagcapaciteit (1  vloeibaar komt overeen met 853 L gasvormig) ook nog de mogelijkheid om zuurstof in een kleiner vat over te hevelen waardoor de patiënt een grote mate van autonomie buitenshuis geniet. Grote debieten zijn mogelijk.

 

Een concentrator werkt op elektrische stroom en verrijkt het zuurstofgehalte van de lucht door alle bestanddelen, andere dan zuurstof, vast te houden. Het debiet is wel beperkt tot 5 liter / minuut.

Teneinde toch een zekere autonomie mogelijk te maken, kan een concentrator worden gecombineerd met een lichtgewicht gasflesje, al dan niet voorzien van een spaarventiel.

Langdurende zuurstoftherapie thuis kan alleen worden voorgeschreven door geconventionneerde longartsen, na goedkeuring van de adviserende geneesheer, aan patiënten die aan strenge criteria voldoen.