VIVISOL

Diensten

Diensten

De toename van het aantal chronische pathologieën en de groeiende noodzaak om in thuissituaties ziekenhuiszorgen te kunnen verlenen, dwingen alle nationale gezondheidszorgsystemen tot het definiëren van passende bijstandsniveaus. Tegelijk zijn zij verplicht om aanzienlijke inspanningen te leveren om de uitgaven te beperken, waarbij de toepassing van nieuwe organisatiemodellen en een drastische vermindering van de verkwisting een must zijn.
Met alle diensten die het ontwikkelde, stelt VIVISOL oplossingen voor die de wereld van de gezondheidszorg een duurzame aanpak garanderen zonder dat de gezondheidszorg voor de patiënten van nu een hypotheek legt op de organisaties en instellingen die ook de gezondheidszorg voor de toekomstige generaties moeten blijven verzekeren.

Sustainability

Duurzaamheid

De rode draad doorheen alle diensten die Vivisol ontwikkelde, is de zoektocht naar duurzame systemen voor de gezondheidszorg. Dit doen we door ons ervan te vergewissen dat onze diensten aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

Compliance

Conformiteit

Met onze diensten ondersteunen we de conformiteit van de behandeling. De correcte en constante naleving van de voorgeschreven behandeling is met andere woorden de eerste stap in de richting van een efficiënte zorgverlening.

Follow-up

Opvolging

Een goede monitoring maakt vroegtijdige diagnoses mogelijk en vormt een preventie-instrument waar de gezondheid van de burger wel bij vaart en dat de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg ten goede komt.

Efficienza

Efficiëntie

Dankzij efficiënte processen kan meer worden gedaan met dezelfde middelen of kan eenzelfde dienstverleningsniveau worden gegarandeerd met minder middelen. Efficiëntie is een sleutelelement voor het succes van elke dienst.

Cost effectiveness

Rendabiliteit

Gezondheid wordt steeds meer als een primair goed ervaren. Het doel dat gezondheidszorgsystemen nastreven, bestaat erin het best beschikbare zorgniveau aan te bieden in de gevallen waarin het reële voordeel in verhouding staat tot de ingezette middelen.