VIVISOL

FAQ

Wat is er nu precies aan de hand?
In de betrokken apparaten zit geluidsisolerende foam. Er is een kleine kans dat er kleine deeltjes van dit foam loslaten. Deze deeltjes kunnen dan via de slang en het masker ingeademd worden.

Het probleem kan groter worden wanneer het apparaat met ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kunnen problemen ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in België eigenlijk niet voorkomen. VIVISOL België maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon bij het schoonmaken. Gebruikt u zelf ozon als reinigingsmiddel? Dan adviseren wij u daarmee te stoppen.
 

Wat zeggen de Belgische vereniging van slaapartsen (BASS) en het European Respiratory Society (ERS)?
De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken Belgische vereniging van slaapartsen en het ERS komen tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde in juni 2021 over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De BASS en het ERS hebben hiervoor elke een aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Ik gebruik één van de genoemde apparaten. Wat moet ik nu doen? 

Gebruikt u een PAP-apparaat?
Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten. Samen met onze collega-leveranciers hebben wij regelmatig overleg met Philips en zetten maximale druk om snel antwoord te krijgen op onze vragen, en die van u. 

Gebruikt u een thuisbeademingsapparaat?
Dan adviseert Philips u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van uw apparaat. 

Moet ik mijn apparaat registreren?

Is uw apparaat in bruikleen via uw zorgverzekeraar? Dan hoeft u niets te doen.
Wij hebben alle Philips-apparaten die via ons geleverd zijn en onder deze veiligheidsmelding vallen bij Philips, geregistreerd. Dit betekent dat alle Philips-apparaten die via VIVISOL BelgIë zijn geleverd en die onder deze veiligheidsmelding vallen, voor eventuele reparatie of vervanging worden ingepland.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. 

Philips is eind september gestart met het vervangen en repareren van de betrokken apparaten.
Wij hebben een eerste, kleine hoeveelheid CPAP-apparaten ontvangen van Philips. De omruiling voor de eerste groep gebruikers is daarmee op kleine schaal een feit. 

Wanneer is mijn apparaat aan de beurt?
De komende 12 maanden worden alle slaapapneu-apparaten gerepareerd of vervangen.
Dit is geen gemakkelijke klus. In BelgIë gaat het om zo’n 1000 [LH1] apparaten. Een deel hiervan wordt vervangen. Bij het andere deel wordt het foam vervangen. Wat de oplossing voor uw apparaat is, en wanneer uw apparaat aan de beurt is, hangt af van het serienummer. Op dat moment nemen we persoonlijk contact met u op.

Voor de levering van de vervangende apparaten en het foam zijn wij afhankelijk van Philips.
Als leveranciers weten wij nog niet in welk tempo Philips de vervangende apparaten en het foam kan leveren. We kunnen u dus nog niet vertellen wanneer uw apparaat aan de beurt is. Philips verwacht dat zij een jaar nodig heeft voor het complete omruil- en reparatieprogramma.

Waarom kan ik mijn apparaat niet wisselen met een ander merk?

Het is voor ons niet mogelijk om een betrokken Philips apparaat om te ruilen voor een apparaat van een ander merk.
Philips produceert op dit moment alleen apparatuur voor het omruil- en reparatieprogramma. De andere producenten kampen met het wereldwijde chiptekort, en andere logistieke problemen. Het aanbod van CPAP-apparatuur is daarom beperkt.
Die apparaten hebben wij hard nodig om nieuwe slaapapneu-patiënten van een passende therapie te kunnen voorzien.

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

Nee. U mag niets zelf veranderen of repareren. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van VIVISOL. 

Ik wil zo snel mogelijk een apparaat zelf aankopen. Kan dat?

Op dit moment hebben wij de particuliere verkoop van slaapapneu-apparatuur op onze webshop stopgezet. 

Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie?

Ga naar de website van uw ziekenhuis of behandelcentrum voor het advies van uw arts. Het kan zijn dat het even duurt voordat deze websites zijn bijgewerkt met de informatie uit dit bericht. Helaas hebben wij, noch uw arts, een antwoordt op al uw vragen. Houdt daarom onze website in de gaten voor de meest recente informatie over deze waarschuwingsmelding van Philips.